Op het werk of meer algemeen; in de arbeidssfeer, kun je te maken krijgen met conflicten. Mensen blijven immers verschillend, met een eigen gedachtegoed en dit kan gaan botsen. Dit kan gaan over inkomen, over ziekte(verzuim), over functioneren, maar er kan ook al een situatie spelen, waarin sprake is van (dreigend) ontslag. 

Soms is het nuttig te bezien, hoe een conflict, of hoe een arbeidsrechtelijk vraagstuk, is ontstaan. Wanneer een probleem terug gebracht wordt naar de wortel en beide (vaak gaat het in de kern om twee personen) partijen, zich hierover ten aanzien van een onafhankelijk iemand kunnen uitlaten, kan dit voor opheldering en zelfs voor een oplossing zorgen. In een dergelijk geval kan het raadzaam zijn, mij als geregistreerd jurist-mediator in te zetten. 

Informatie:

Vlindertuin 35

3905 LN Veenendaal

Mevr. Charlotte te Pas

info@tepaslegal.nl

www.tepaslegal.nl