30 aug. 2019

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de afgelopen jaarvergadering zijn onze voorzitter, Chris v/d Dikkenberg en bestuurslid Arno Wallet afgetreden. Zij hebben beide ruim 2 jaar hun functie uitgeoefend. Zij werden door Gert Blad bedankt tijdens de vergadering en kregen een kleine attentie voor hun inzet de afgelopen jaren.

Een nieuwe voorzitter was al snel gevonden in de persoon van Kees van den Bovenkamp. Tijdens de vergadering meldde Teus van Grootveld zich vrijwillig aan om de functie activiteiten in te vullen.

Kees van den Bovenkamp is al jaren actief binnen de vereniging als lid van de Raad van Toezicht. Daarnaast is hij ook actief bezig op het veld bij het wandelvoetbal, waarbij hij elke week 3 mooie helften meepakt. Hij heeft, op de vraag om voorzitter te worden van de businessclub, enthousiast en positief gereageerd. Mee helpen om het financieel draagvlak van De Merino's breder te maken, de cultuur te koesteren en wat betekenen voor de onderlinge verbondenheid van de leden is zijn doelstelling.

Teus van Grootveld is ook een actief deelnemer aan het wandelvoetbal bij De Merino's. Toen er iemand gevraagd werd om de activiteiten te organiseren, ging hij hier spontaan op in. In zijn werk heeft hij ook al diverse activiteiten, acties en feestelijke momenten georganiseerd, dus deze functie past ook geheel in zijn straatje. Mocht u zelf suggesties hebben voor en activiteit schroom niet en trek Teus aan zijn jasje. Samen kunnen we mooie evenementen tot stand doen komen.

Wij als bestuur zijn uitermate content met deze 2 nieuwe mensen binnen het bestuur en hopen op een mooie en langdurige samenwerking.